Staff List

Sr. Photograph Name Father’s Name Date Of Birth Subject Qualification NET/SLET/Ph.D DATE OF JOINING PERMANENT/TEMP. EMP.ID.
1 Dr. Sumer Singh Yadav Omkar Singh 01-06-1960 Hindi M.A. Ph.D Ph.D 01-06-2018 TEMP
2 Rekha Yadav Bhupendrera Singh Yadav 26-11-1973 Hindi M.A.,SLET, NET SLET, NET 02-07-2007 PERM
3 Dr. Poonam Devi Mahavir Singh 01-04-1979 Hindi M.A., Ph.D Ph.D 02-09-2003 PERM
4 Santosh Joshi Vijay Kumar Joshi 03-02-1989 Hindi M.A., NET NET 01-07-2013 TEMP
5 Dr. Sarita Yadav Prahlad Singh Yadav 01-07-1974 Pol.Sci. M.A., Ph.D Ph.D 01-07-2007 PERM
6 Dr. Kasturi Yadav Bharat Singh Yadav 23-05-1976 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D Ph.D 11-07-2002 PERM
7 Dr. Suman Bai Jai Singh Yadav 12-05-1980 Pol.Sci. M.Phil,Ph.D,Net Ph.D/NET 08-07-2008 PERM
8 Venkateshwar Virat Singh Viksit 08-10-1987 Pol.Sci. M.A., NET NET 21-07-2014 TEMP
9 Dr. Sushma Arya Ramesh Kumar 19-07-1983 Sanskrit M.A., Ph.D Ph.D 11-02-2016 TEMP
10 Dr. Ashok Ku. Sharma K.L. Sharma 17-07-1973 Home Sci. M.Sc, NET, Ph.D NET, Ph.D 01-07-2015 TEMP
11 Ekta Ramniwas Yadav 20-06-1992 Math M.Sc. 02-07-2018 TEMP
12 Garima Yadav Veer Singh Yadav 24-08-1987 Math M.Sc., M.Phil 21-07-2014 TEMP
13 Sangeeta Yadav Satyapal Yadav 03-07-1992 Chem. M.Sc. 09-07-2017 TEMP
14 Dr. Jaipal Omprakash Arya 02-02-1985 Zoology M.Sc., Ph.D. Ph.D 01-07-2016 TEMP
15 Sonu Rani Bhagwat Swaroop 24-06-1980 Librain M.Lib. 21-07-2018 TEMP
16 Rishi Pal Yadav Sarwsukh Yadav Head Acc. B.Com, PGDCA 01-08-2009 PERM
17 Sukhbir Yadav Basti Ram Yadav 03-06-1984 Acc. B.A., PGDCA 07-07-2007 PERM
18 Ishwar Singh Satayanarayan 04-07-1984 Lab. Assistant B.Sc. M.A. 07-04-2018 PERM
19 Rajpal Mangal Singh 08-08-1969 Lab. Assistant B.Sc. 26-03-2018 PERM
20 Dayanand Yadav Chhote Lal Yadav 21-06-1967 Bus Incharge 10th 29-06-2016 PERM
21 Sunil Kumar Brahm Prakash Yadav 05-01-1986 Sah. Karm. 10th 01-07-2014 PERM
22 Brahm Prakash Yadav 20-12-1956 Sah. Karm. 8th 22-09-2010 PERM
23 Jagram Yadav Sec. Guard 10th PERM
24 Anil Kumar Prakash Chand 08/05/1989 Acc. B.A, RSCIT 3-08-2012 Perm
25 Rekha Rani Yashwant Singh 10/11/1985 Geo MA NET 20/08/2018 TEMP
26 Rajnesh Kumar Verma Dayaram Verma 01/04/1991 Computer MCA 23/08/2018 PERM
27 Pavitra Yadav Bhup Singh 05/10/1981 Geo MA NET 18/09/2018 TEMP
28 jagat bhushan vashudev sharma 01/05/1992 EAFM M.COM. NET 01-07-2019 TEMP PGCollege
29 DEVENDRA KUMAR GAHLOT LAKHMI CHAND 11/07/1992 ABST M.COM NET TEMP PGCollege
30 Reena Yadav ASHOK KUMAR 07/10/1994 MATH M.Sc 17-09-2019 TEMP PGCollege
31 AMITA RAJBIR SINGH 09/10/1984 ENGLISH M.A. M.Phill Ph.D 29-07-2019 TEMP PGCollege
32 ANIL KUMAR KALOO RAM 08/10/1996 PHYSICS M.Sc 27-07-2019 TEMP PGCollege
33 GAYATRI YADAV VIRENDRA SINGH YADAV 12/27/1995 BOTANY M.Sc 01/07/2019 TEMP PGCollege
34 PRIYANKA KUMARI OM PRAKASH 10/06/1993 ZOOLOGY M.Sc NET TEMP PGCollege
35 BALRAM SAINI TARACHAND SAINI 07/11/1989 HISTORY MA NET 08-08-2019 TEMP PGCollege
36 MADHURI YADAV RAJENDER YADAV 11/10/1993 MATH M.Sc NET 22-06-2019 TEMP PGCollege
37 MONIKA YADAV RAJ KUMAR 03/15/2019 BADM M.COM NET 01/07/2019 TEMP PGCollege
38 SHASHI YADAV GAGAN SINGH 01/25/1993 Chemistry M.Sc 20-07-2019 TEMP PGCollege
39 PRIYANKA YADAV YASHWANT SINGH YADAV 11/29/1992 Chemistry M.Sc NET 01/07/2019 TEMP PGCollege
40 ANU YADAV RAM KISHOR 10/08/1982 Geo MA NET 01/07/2019 TEMP PGCollege
41 NAINA BAI YADAV JAGANNATH YADAV 10/07/1991 ZOOLOGY M.Sc 02/07/2019 TEMP PGCollege
42 NIKITA YADRAM YADAV 07/26/1997 ENGLISH MA 05-07-2019 TEMP PGCollege
43 SUNITA MUKESH KUMAR 11/19/1990 Geo MA NET 15-07-2019 TEMP PGCollege
44 NIDHI SAINI RAM NARAYAN SAINI 08/02/1991 PHYSICAL EDUCATION M.P.E.D. 14/08/2020 TEMP.